Acte van cessie
Het direct declareren van tarieven is een complex en uiterst tijdrovend proces. Voorheen was er een acte van cessie nodig om te mogen declareren. Daarvoor in de plaats laten we de patient zelf declareren. De patiënt betaalt via een gespecialiseerd facturatie bedrijf genaamd PAYT en wij betalen de optometrist. We gebruiken dus geen acte’s van cessie meer.

Hoe te declareren
Optonet voorziet de optometrist/ orthoptist van een eigen digitaal declaratieportaal.
Hierin kunt u de gegevens zetten die nodig zijn voor declaraties. We factureren dan de patient en deze kan op zijn beurt de factuur indienen bij de zorgverzekeraar. De zorgverzekeraar vergoedt aan de patient, niet aan optonet. 
Maar let op, de vergoeding die uw patient ontvangt is meestal niet het volledige bedrag. 
1. Eigen risico; als 2e lijns zorgverlener komen de declaraties ten laste van het eigen risico. Dat komt doordat de optometrist of orthoptist die via ons werkt een 2e lijns zorgverlener is. De meeste Nederlanders hebben een eigen risico van € 385,00 per jaar. 
2. Optonet is een niet gecontracteerde kliniek en elke zorgverzekeraar biedt verschillende basispakketten die daar anders mee om gaan. 
De vergoeding voor “niet gecontracteerde zorgverleners” is volgens het zgn passantentarief. In een slecht geval wordt er 70% van het bedrag uitgekeerd aan uw patient door zijn of haar zorgverzekeraar. In het beste geval wordt alles vergoed. 
Dit kunt u beter vooraf met uw patient communiceren om nare discussies te voorkomen.